Almnänna  villkor  

1. Om 30-06Ab
Företagets organisationsnummer är 559381-7272 & har sitt säte i Gustavsberg på Drejarstigen 4. 134 31. Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@30-06.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

2. Beställning
När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om datum för din aktuella bokning, pris, faktureringsadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@30-06.com.

3. Priser
Alla priser anges i SEK och inkluderar gällande moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

4. Ångerrätt
Köparen har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för köparen från arrangören eller annan.
4.2 Som köpare har du rätt att avbeställa din bokning. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av dig för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade beställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4.2.1 Avbokningsavgiften är:
 • 30% av priset från bokningstillfället och fram till två dagar innan jakten
 • 100% av pris vid avbokning senare än två dagar (48 timmar)
Som köpare har du rätt att avbeställa din bokning. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av dig för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbetällnningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4.3 Vid nyttjande av din ångerrätt
Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till info@30-06.com. I ditt meddelande ska ditt namn, adress, e-postadress, ordernumret samt vilket datum bokningen gäller framgå klart och tydligt. Du har alltid rätt att avboka ditt jakttillfälle. För mer om den lagstiftade ångerrätten, se Om kunden ångrar sitt distansköp | För företagare | Konsumentverket 

5. Reklamation och klagomål
Skulle det vara större fel eller stora brister i åtelns funktionalitet vid bokningstillfället åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att återbetala din avgift.
Klagomålet ska skickas omedelbart efter avslutad jakt.
Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@30-06.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Det hjälper om du tar bilder på eventuella fel och brister som klagomålet avser. Om vi finner att åteln eller jakten inte motsvarade vår beskrivning, återbetalar vi dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. 

6. Ansvarsbegränsning
Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, minskad eller utebliven vilttillgång. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. 

7. Produktinformation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet eller årstidsvariationer. Vi eftersträvar alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt. 

8. Information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt avvisar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida. 

9. Personuppgifter
Genom att handla hos 30-06Ab accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din bokning och för att kunna anpassa oss efter dina individuella val, till exempel gällande nyhetsbrev och kampanjerbjudanden.
Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund. Vi kommer dock att behöva dela nödvändiga personuppgifter till åteladministratören för att kunna genomföra din bokning. Uppgifter som då kan komma att delas är för- och efternamn, telefonnummer samt mailadress och övriga bokningsdetaljer. Nedanstående information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter. 

9.1 Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. 

9.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din bokning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi personnummer, för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress samt köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen eller så länge som du väljer att vara kund hos 30-06Ab. 

9.3 Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

9.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?    

9.4.1 Betalleverantör
Vid genomförande av köp delas information med vår betalleverantör Klarna. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. Se klarnas användarvilkor.

9.4.2 Nyhetsbrev & kampanjerbjudande
Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.   

9.5 Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. 

9.6 Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

9.7 Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen). 

9.8 Ansvarig för dataskydd
30-06Ab är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs. 

9.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi använder oss av Microsoft plattformar som drivs av Microsoft. 

10. Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med bokning eller besök på webbplatsen. 

11.Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan klagomål lämnas online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag. 

Kontakta Oss