Jaktvillkor 

Här kan du läsa om de villkor som gäller för att jaga med oss 

​Säkerhet

​​​​• 30-06 använder kartor i Wehunt, det åligger dig som jaktgäst att tillgodogöra dig den information som 30-06 tillhandahåller.
• Den som jagar på 30-06 marker skall bära signalfärger och ha möjligheter till fullgod kommunikation.
• Som jägare skall du alltid innan skott avlossas försäkra dig om att det finns fullgott kulfång.
• Du ska ha tränat och skjutit kontrollskott med ditt vapen innan påbörjad jakt.
• När du jagar har du rätt att beträda marken från klockan 16.00 bokad dag och du måste lämna marken senast klockan 15.00 nästkommande dag.
• Säker vapenhantering ska tillämpas av alla och innebär att hantera vapnet så att ingen utsätts för fara.
• Vapen skall alltid laddas i pass och patron ur görs innan pass lämnas.
• Även i övrigt ska du uppvisa god jaktetik och respekt för boende och förbipasserande.  

Dokumentation 

​​Som jägare ska du på anmodan kunna uppvisa
• Bevis på jägarexamen
• Statligt jaktkort
• Vapenlicenser
• Försäkringsbevis
• Legitimation 

Eftersök

​• Påskjutet vilt anses som träff fram till att motsatsen påvisas.
• 30-06 säkerställer att jägaren uppfyller kravet att eftersöksekipage (JL 27-28§) (JF 17§) är på plats senast två timmar efter skott.
• Eventuellt eftersök preliminärbokas automatiskt i samband med bokning av jakten.  

Lovligt vilt 

​​• All jakt bedrivs enligt gällande jaktkalender.
• Lovligt vilt och jakttider återfinns hos Länsstyrelsen eller tex Svenska Jägarförbundet.
• Påskjutet djur ska ligga innan ytterligare djur får jagas.  

Betalning 

​• Jaktdag debiteras i samband med bokningstillfället.
• Övriga avgifter så som fällavgift eller hjälp med omhändertagandet av vilt betalas i anslutning till avslutad jakt.
• Priser framgår i samband med bokningen och inkluderar moms.